تفاوت میان نسخه‌های «نام تمام مردگان یحیاست»

{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[عباس معروفی]]|عنوان=نام تمام مردگان یحیاست|ناشر=نشر گردون|محل انتشارات=[[برلین]] - [[آلمان]]}}[[نام تمام مردگان یحیاست]] رمانی نوشته [[عباس معروفی]] است. به گفته نویسنده، اتمام کار این اثر، 26 سال به طول انجامیده است.
== محتوا ==
<blockquote>«نام تمام مردگان یحیی است» رمانی است که تک‌صدایی و تک‌موضوعی نیست. یک رمان چند صدایی است ولی موضوع اصلی آن دیدار یک انسان با یکی از فرشتگان است.علت اینکه این اسم را انتخاب کردم این بود که دو تا از بچه‌های کاراکتر رمان من اسمشان یحیی است. من داستان زکریا را هم در این رمان کار کرده‌ام.</blockquote><blockquote>وقتی زکریا در سن ۸۵ سالگی است یک ندا از خدا به او می‌رسد که ما به تو بشارت پسری به نام یحیی را می‌دهیم. او می‌گوید که خدایا من پیرم. همسر من سالخورده است و ما بچه‌دار نمی‌شویم. اما خدا می‌گوید اگر ما بخواهیم این کار را می‌کنیم. شخصیت رمان من هم همین طور است. در سن پیری بچه‌دار شده‌است. یک نوجوان در خانه دارد و قبل از آن هم هفت فرزندش را از دست داده‌است. او دائما دغدغه جان این بچه را دارد.[https://www.radiofarda.com/a/f12_interview_with_abbas_maroufi/24752552.html]</blockquote>
<br />
 
== خلاصه ==
داور هیزم شکن صاحب شش فرزند به نام‌های یحیا، مسیحا، اسماعیل، ابراهیم، میکائیل و نورسا است که در طول رمان آنها را از دست خواهد داد. اما در تداعی‌واره‌ای چون زکزیای پیامبر در شصت و شش سالگی و بعد از اینکه از آخرین داغ فرزندشان هفت سال گذشته است صاحب فرزندی به نام مندل می‌شود. مرگ داور، زندگی مندل... مابقی ماجرای رمان است. در این بین باید اشاره کرد که روایت رمان در خواب مندلی رخ می‌دهد که همانند اصحاب کهف در زیر بهمن به خواب رفته است و در دوران معاصر بیدار می‌شود. <ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=علیزاده|نام=داود|کد زبان=Persian|نشانی=http://davoo.ir/59997/|عنوان=نام تمام مردگان یحیاست! – DAV∞.IR|بازبینی=2018-12-11}}</ref>
۶

ویرایش