فارستن‌زوگ: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(تصویر پانوراما را اضافه کردم)
بدون خلاصۀ ویرایش
این نقاشی دیواری پرتره اجدادی امرای انتخابگر، دوکها و پادشاهان وتین را بین سالهای ۱۱۲۷ تا ۱۹۰۴ به نمایش گذاشته‌است.
 
فارستن‌زوگ بر دیوار بیرونی استالهوف در قلعه درسدن قرار دارد.<ref name="Loeffler" >Fritz Löffler: ''Das alte Dresden - Geschichte seiner Bauten''. 16th ed. Leipzig: Seemann, 2006, {{ISBN|978-3-86502-000-0}} {{de icon}}</ref><ref name="Delau" >Reinhard Delau: ''Der Fürstenzug in Dresden.'' Edition Sächsische Zeitung, Dresden 2005, {{ISBN|3-938325-12-7}} {{de icon}}</ref>
{{-}}
{{Wide image|Dresden-Fuerstenzug4.jpg|4400 px|Theفارستن‌زوگ، ''Fürstenzug'',شروع startingاز withمارگراف [[Conrad,کنراد Margraveدر ofقرن Meissen|Margrave۱۲ Conrad]](سمت in the 12th century (leftچپ) toبه [[Georgeپادشاه ofجورج Saxony|Kingکه George]]در whoآغاز ruledقرن atبیست theحکومت beginning(راست} of the 20th century (right)می‌کرد}}
 
== منابع ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}