تفاوت میان نسخه‌های «پانتومیم»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بوجودد⟸بوجود، روبوتیک⟸روباتیک
(ابرابزار/ گسترش مقاله/ به روز رسانی)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بوجودد⟸بوجود، روبوتیک⟸روباتیک)
=== ۱- مایم فیگوراتیو ===
یک کنترل و ایستائی‌های بدن در اشکال مختلف و متفاوت برای زمان‌های متفاوت. گاهی فیگور درحد چند ثانیه یا حتی چند دقیقه است که درهمان حال بماند.
فیگور یا ژست یا ژستوس یونانی‌ها یا ژستورال حالتی است که باید دارای معنا باشد و مخاطب باید بتواند از او مفهومی از او دریافت کند. با کنترل بدن و تعادل براساس تنفس بوجوددبوجود می‌آید. در کارهای عملی روی شیوه درست تنفس برای رسیدن به تعادل بدن گفتگو خواهیم کرد.
 
=== ۲- مایم تشریحی(آنتآ) ===
که مجموعاً شش تا می‌شود. در مایم عروسکی حرکت افقی و عمودی باهم اتفاق می‌افتد. در مایم عروسکی کوکی، حرکات کاملاً شکسته، تعداد مفاصل شش، حرکات متصل است. در مایم عروسک خیمه شب بازی، تعداد مفاصل شش، حرکات منقطع است و حرکات کاملاً شکسته نیست.
 
=== ۵- مایم ماشینی یا آدم آهنی یا روبوتیکروباتیک ===
ترکیب محورهای حرکتی وجود ندارد. حرکات افقی و عمودی باهم اتفاق نمی‌افتد یعنی، تعداد مفاصل زیادتر است اما، دیگر نرمش حرکتی عروسکی در آن وجود ندارد.