تفاوت میان نسخه‌های «حسن بن موسی نوبختی»

جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: والغلاة⟸و الغلاة)
== آثار ==
{{ستون-شروع|۲}}
* کتاب [[الآراء و الدیانات]]<ref>ابن‌ندیم، ص۲۲۵؛ نجاشی، ص۶۳؛ طوسی، ص۱۲۱.</ref> که به گفتهٔ ابن‌ندیم ناتمام ماند.<ref>ابن‌ندیم، ص۲۲۵</ref>
* جوابات لأبی‌جعفر [[ابن قبه رازی|بن قبه]]<ref name="نجاشی، ص۶۳">نجاشی، ص۶۳</ref>
* جوابات لأبی‌جعفر بن قبه، که تصریح شده این اثر غیر از کتاب پیشین است.<ref name="نجاشی، ص۶۳" />
* کتاب الاعتبار و التمییز و الانتصار<ref name="نجاشی، ص۶۳" />
* کتاب الانسان<ref>نجاشی، ص۶۳; طوسی، ص۱۲۱</ref>
* کتاب [[التنزیه و ذکر متشابه القرآن]]<ref name="نجاشی، ص۶۴">نجاشی، ص۶۴</ref>
* کتاب الامامة، این کتاب ناتمام ماند<ref>ابن‌ندیم، ص۲۲۶</ref>
* کتاب التوحید الصغیر<ref name="نجاشی، ص۶۳" />
* کتاب الردّ علی الواقفة<ref name="نجاشی، ص۶۴" />
* کتاب الردّ علی یحیی بن اصفح فی الامامة<ref name="نجاشی، ص۶۴" />
* کتاب [[فرق الشیعة (کتاب)|فرق الشیعة]]<ref>ص۶۴</ref>
* کتاب فی الإستطاعة علی مذهب هشام<ref name="نجاشی، ص۶۴" />
* کتاب فی الجبر<ref name="نجاشی، ص۶۴" /> کتابی بزرگ در موضوع [[جبر]] است.
* مختصر الکلام فی الجبر<ref>نجاشی، ص ۶۴</ref>
* مسائلة للجبائی، در مباحث پراکنده<ref name="نجاشی، ص۶۴" />
* الردّ علی بطلمیوس فی هیئة الفلک و الارض: [[سید بن طاووس|ابن‌طاووس]] این اثر را در اختیار داشته<ref>ابن‌طاووس، ص۱۲۲</ref> و در آن نام کتاب به «الرصد علی بطلمیوس» [[تصحیف]] شده‌است.
{{پایان}}