تفاوت میان نسخه‌های «حسن بن موسی نوبختی»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
* کتاب الردّ علی الواقفة<ref name="نجاشی، ص۶۴" />
* کتاب الردّ علی یحیی بن اصفح فی الامامة<ref name="نجاشی، ص۶۴" />
* کتاب فرق الشیعة <ref>ص۶۴</ref>
* کتاب فی الإستطاعة علی مذهب هشام<ref name="نجاشی، ص۶۴" />
* کتاب فی الجبر<ref name="نجاشی، ص۶۴" /> کتابی بزرگ در موضوع [[جبر]] است.