تفاوت میان نسخه‌های «ایران در بازی‌های المپیک»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* {{Gold medal}} [[سعید محمدپور]]: [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – ۹۴ کیلوگرم مردان|۹۴ کیلوگرم]] – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]
* {{Gold medal}} [[بهداد سلیمی]]: [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – +۱۰۵ کیلوگرم مردان|۱۰۵+ کیلوگرم]] – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]
* {{Gold medal}} [[نواب نصیرشلال]]: ۱۰۵ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]
* {{Gold medal}} [[کیانوش رستمی]]: [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۸۵ کیلوگرم مردان|۸۵ کیلوگرم]] – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶|۲۰۱۶ ریو]] <small>(رکورد المپیک)</small>
* {{Gold medal}} [[سهراب مرادی]]: [[وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۹۴ کیلوگرم مردان|۹۴ کیلوگرم]] – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۶|۲۰۱۶ ریو]]
۱۶۲

ویرایش