باز کردن منو اصلی

تغییرات

* {{Silver medal}} [[پرویز جلایر]]: ۶۷٫۵ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸|۱۹۶۸ مکزیکوسیتی]]
* {{Silver medal}} [[محمد نصیری]]: ۵۶ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲|۱۹۷۲ مونیخ]]
* {{Silver medal}} [[نواب نصیرشلال]]: ۱۰۵ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]
* {{Silver medal}} [[سجاد انوشیروانی]]: ۱۰۵+ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]
* {{Silver medal}} [[کیانوش رستمی]]: ۸۵ کیلوگرم – [[بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲|۲۰۱۲ لندن]]
۱۳۷

ویرایش