باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{ادغام|عامیون}}
{{بهبود منبع}}
{{جنبش مشروطه}}
'''حزب دموکرات عامیون''' از احزاب سیاسی دوره مشروطهٔ ایران بود که به دست مشروطه‌خواهان تأسیس شد.<ref>{{یادکرد
|کتاب=تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران
انتخابات [[مجلس دوم مشروطه]] انجام شد و احزاب جدیدی پا گرفتند از جمله حزب دموکرات که برنامه کار [[سوسیال دموکرات]]ی داشت و حزب [[اعتدالیون]] که [[محافظه کار]] به شمار می‌رفت.
|نویسنده = ملک الشعرابهار
|ناشر =امیرکبیر
|چاپ=چهارم
|شهر=تهران
|صفحه=8
|سال=1357 - 1371
}}</ref> این حزب توسط بازماندگان مشروطه خواه در جریان انتخابات [[مجلس دوم مشروطه]] انجامتاسیس شد. ودر جریان این انتخابات احزاب جدیدیجدید پادیگری گرفتندنیز ازپا جملهگرفتند. حزب دموکرات که برنامه کار [[سوسیال دموکرات]]ی داشت و درمقابل حزب [[اعتدالیون]] که [[محافظه کار]] به شمار می‌رفت قرار داشت.
 
افکار و عقاید حزب دموکرات برگرفته از افکار سیاسی [[حزب سوسیال دموکرات قفقاز]] بود. [[سید جلیل اردبیلی]]، [[سید حسن تقی زاده]]، [[محمدتقی بهار]]، حسینقلی خان نواب، [[سلیمان‌میرزا اسکندری]]، [[وحید الملک]]، و [[سیدمحمدرضا مساوات]] و شیخ [[محمد خیابانی]] روسای حزب دموکرات بودند.
۸٬۰۰۶

ویرایش