تفاوت میان نسخه‌های «فهرست اعضای شورای نگهبان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
# [[احمد جنتی]] (دبیر)
# [[محمد امامی کاشانی]] ← [[رضا استادی]] ۱۲/۵/۱۳۷۸
# [[محمد مؤمن قمی]]
# [[غلامرضا رضوانی]]
# [[ابوالقاسم خزعلی]] ← [[حسن طاهری خرم‌آبادی]] ۱۲/۵/۱۳۷۸