باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱۱ بایت حذف‌شده ،  ۹ ماه پیش
←‏کاربردها: حرام جز کاربردها نیست!
برخی از کاربردهای الکل:
* سوخت خودرو
* حرام
* کاربردهای پزشکی و گندزدایی (به دلیل نفوذ فوق‌العاده به داخل منافذ و حفره‌ها و از بین بری باکتری‌های گرم مثبت و منفی و باکتری‌های مقاوم به اسید با غلظت ۷۰ تا ۸۰ درصد)
* ...
کاربر گمنام