تفاوت میان نسخه‌های «شهر سوخته»

خنثی‌سازی ویرایش 25080196 توسط Rezabot (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 25094546 توسط FreshmanBot (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(خنثی‌سازی ویرایش 25080196 توسط Rezabot (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
منطقه شرقی مسکونی شهر سوخته.jpg|منطقه شرقی مسکونی شهر سوخته
گورستان شهر سوخته.JPG|گورستان شهر سوخته
مهر باستانی 5000۵۰۰۰ ساله شهر سوخته.JPG|مهر باستانی ۵۰۰۰ ساله از شهر سوخته
کاخ سوخته شهر سوحته.jpg|بخشی از منطقه کاوش‌شده شهر سوخته
</gallery>