تفاوت میان نسخه‌های «آخر بازی (شطرنج)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
 
== آخر بازی چیست؟ ==
آخر بازی وقتی است که تعداد زیادی از مهره‌ها ضمن مبارزات مراحل اول و دوم-شروع و وسط- بازی از صحنه خارج شده و دو حریف برای گرفتن نتیجه نهائی با قوایی کمتر و محدودتر در برابر هم قرار گرفته‌اند. آخر بازی در واقع مرحلهٔمرحله به ثمر رساندن امتیازات و برتری‌های حاصله از مراحل شروع و وسط بازیست. یک شطرنج باز باید به قوانین مقدماتی (آخربازی) و تئوری نهائینهایی انآن کاملاً اشنا و مجهز باشد در غیر این صورت نتیجه‌ای از برتری‌هایبرتری های مورد بحث به دست نخواهد آورد.
 
== ویژگی‌های آخربازی ==
کاربر ناشناس