تفاوت میان نسخه‌های «رساله منطقی-فلسفی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* رسالهٔ منطقی-فلسفی، ترجمهٔ [[میر شمس‌الدین ادیب‌سلطانی]]، تهران:امیرکبیر، ۱۳۷۱
* رساله منطقی فلسفی، ترجمه و شرح [[سروش دباغ]]، تهران: هرمس ۱۳۹۳
* لودویگ ویتگنشتاین: رسالهٔ منطقی-فلسفی، ترجمهٔ حسن عرب، تهران: زندگی روزانه، ۱۳۹۶
 
== جستارهای وابسته ==