باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== مرگ ==
در صبحگاه روز ۲۱ اسفند ۱۳۷۳، خبر بستری شدن او منتشر شد. گزارش‌هاگزارش‌های بعدی حاکی از آن بود که عارضهعارضه‌ی قلبی و تنفسی ناگهانی در حالت خواب سبب ایست کامل قلب و تنفس برای لحظاتی گردید و همین امر موجب بروز [[سکته مغزی]] شده‌است. پس از پنج روز، تلاش تیم پزشکی نتیجه نبخشید و «احمد خمینی» در شامگاه ۲۵ اسفند ۱۳۷۳ درگذشت.<ref>{{یادکرد وب| نشانی = http://www.imam-khomeini.ir/fa/c2731/منتسبین/سید_احمد_خمینی/بیماری_و_رحلت_یادگار_امام | عنوان = بیماری و رحلت یادگار امام | ناشر = پرتال امام خمینی | زبان = فارسی}}</ref>{{مدرک}}
 
== ادعای قتل ==
کاربر گمنام