آدیتیا روی کاپور: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|[[پرینیتی چوپرا|پارینتی چوپرا]]|| تارو
|-
| [[وسواس ۴(فیلم ۲۰۱۶)|وسواس]] || ۲۰۱۶
|[[کاترینا کایف]]|| نور
|-
|-
|[[باشه عزیزم]]
|۲۰۱۷
|۲۰۱۶
|[[شرادها کاپور|شردا کاپور]]
|آدیتی
|
|-
|کالانک
|۲۰۱۹
|[[سوناکشی سینها]]
|پرنس آرجون
|-
|خیابان ۲
|۲۰۲۰
|
|
|}