تفاوت میان نسخه‌های «زرتشت»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
}}
{{مزدیسنا مزدیسنا}}
'''زَرتُشت''' یا '''زَردُشت''' یا '''اشوزَرتُشت'''، پیامبر [[ایران باستان]] بود؛ که [[مزدیسنا| دین زرتشتی (مزدیسنا)]] را بنیان گذاشت.<ref>فرهنگ فارسی، دکتر محمد معین، جلد پنجم، اعلام ص ۶۴۸</ref> وی سراینده [[گاتاها]]، کهن‌ترین بخش [[اوستا]] است.<ref>[http://www.avesta.org/gathas.htm The Gathas ("Hymns") of Zarathushtra] {{نشان زبان|en|انگلیسی}}. بازدید در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱.</ref> زادگاه و زادروز وی دقیقاً روشن نیست، هرچند زمان زایش او ۶۰۰ تا ۱۲۰۰<ref name="iranicaonline.org">[http://www.iranicaonline.org/pages/chronology-1 CHRONOLOGY OF IRANIAN HISTORY PART 1] ''iranicaonline.org''</ref> پیش از [[میلاد مسیح]] گمان زده می‌شود و زادگاه وی را به مناطق مختلفی مانند [[شهر ری]]،<ref>ابراهیم پورداوود، ص ۲۳</ref> [[آذربایجان]]،<ref>ابراهیم پورداوود، گات‌ها، ص ۲۳</ref> [[خوارزم]]،<ref>اسطورهٔ زندگی زردشت، ص ۲۲</ref> [[سیستان]]،<ref>[http://www.britannica.com/EBchecked/topic/546704/Sistan Sistan - Britannica Online Encyclopedia]</ref> [[خراسان]]<ref>اسطورهٔ زندگی زردشت، ص ۲۳</ref><ref>M. Witzel, '' "The Home Of The Aryans" '', Festschrift J. Narten = Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Beihefte NF 19, Dettelbach: J.H. Röll 2000, 283-338. Also published online, at [[دانشگاه هاروارد|Harvard University]] ([http://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/AryanHome.pdf LINK])</</ref> و [[آمل]]<ref>[https://archive.org/details/ShahrestanihaIEransahr Šahrestānīhā ī Ērānšahr، تورج دریایی، ص 25]</ref> نسبت داده‌اند. آموزش‌های زرتشت بعدها با باورهای بومی ایرانیان آمیخته شد و مزدیسنای کنونی را پدیدآورد که نزدیک به پنج سده دین رسمی ایران نیز بوده‌است. نام زرتشت در فهرست یکصد نفره انسان‌های تأثیرگذار تاریخ که توسط مایکل هارت تنظیم شده‌است، قرار دارد.<ref>{{نشان زبان|en|انگلیسی}}. بازدید در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ [http://www.adherents.com/adh_influ.html Religious Affiliation of History's 100 Most Influential People]</ref> دین زرتشت امروزه حدود ۲۰۰ هزار تن پیرو در [[ایران]]، [[هند]] و برخی نقاط دیگر [[جهان]] دارد.<ref>Zoroastrian Community Today [http://www.zoroastriancenter.org/community.html Approximately 200,000 Zoroastrians live across the globe] {{نشان زبان|en|انگلیسی}}. بازدید در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱.</ref>
 
== ریشه و معنای نام ==