تفاوت میان نسخه‌های «بویوی شرقی»

بدون خلاصه ویرایش
|image_map_caption = نقشه دانگ بویو قرن ۳
|
|capital = [[Gaseopwonگاسئوپون]]
|
|common_languages = [[Buyeoزبان languageبویو]]
|religion =
|currency =
|leader2 = [[گوموا]]
|leader3 = [[دائه‌سو]]
|leader4 = [[Haeهائه Doduدودو]]
|year_leader1 =؟ - ۶۰ قبل از میلاد
|year_leader2 = ۶۰–۲۰ قبل از میلاد
|year_leader3 = ۷ قبل میلاد - ۲۲ بعد میلاد
|year_leader4 = ?–۶۸ بعد از میلاد
|title_leader = [[List of monarchs of Koreaپادشاه|Kingشاه]]
}}
{{Infobox East Asian