تفاوت میان نسخه‌های «تروآ (فیلم)»

(به نسخهٔ 24299050 ویرایش Dexbot برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
پس چند درگیری و عدم نفوذ یونانیان به تروآ، یونانیان تصمیم میگرند که اسب چوبی عظیمی بسازند که سربازان یونانی در آن مخفی شده باشند.
آشیل به جنگ تن به تن با هکتور میرود آن را میکشد
 
پادشاه تروآ آن اسب چوبی را قبول می‌کند و سربازان به داخل شهر رفته و آن را نابود می‌کنند.
 
کاربر ناشناس