تفاوت میان نسخه‌های «پارادوکس سیمپسون»

 
== توضیح ==
به بیانی دیگر هنگامی که می‌خواهیم احتمال رویداد <math>X</math> را تحت شرایط <math>A</math>و <math>B</math> در دسته‌بندی‌های <math>F_i</math> بررسی کنیم، به ازای هر <math>i</math>اگر <math>P(X|AF_i) > P(X|BF_i)</math>باشد لزوماً <math>P(A)>P(B)</math>نیست.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=Hugh L. Montgomery|کد زبان=|تاریخ=Fall 2015|وب‌گاه=|نشانی=http://www-personal.umich.edu/~hlm/math425/simpson.pdf|عنوان=Simpson's paradox}}</ref>
 
== مثال ==
۳۴

ویرایش