باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
| وزیر۱ـآغاز تصدی = ۷ شهریور ۱۳۶۸
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۲۵ مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـحزب = حزب مؤتلفهانجمن اسلامی پزشکان ایران
| وزیر۱ـمنبع = <ref name="ical"/>
}}