تفاوت میان نسخه‌های «جوامع فارسی‌زبان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
بنیان‌گذار سلسله صفویان، [[شاه اسماعیل]] خود را دارای عنوان پادشاه ایران با یک مفهوم ضمنی از کشور ایران که از [[افغانستان]] تا [[فرات]] و از [[آمودریا]] و [[سیحون]] تا سواحل [[خلیج فارس]] امتداد داشت می‌دانست<ref>’’ibid’’, p228.</ref>. جانشینان وی از این هم بیشتر رفتند و خود را ملقب به عنوان شاهان‌شاه نمودند. شاهان صفوی خود را مانند پادشاهان [[ساسانیان]] خدایگان (سایه خدا بر روی زمین) می‌دانستند<ref>''ibid'', p226</ref>، معماری ساسانی احیا گشت<ref>''ibid''</ref>، مسجدهای بزرگ برپا شد، [[چهارباغ|چهارباغ‌های]] زیبا دوباره ساخته و نسخه‌ها گردآوری شد. (یکی از شاهان صفوی کتابخانه‌ای با ۳۰۰۰ جلد کتاب داشت) و نویسندگان (اهل قلم) را تشویق و حمایت کردند<ref>Titley, Norah M. 1983. Persian Miniature Painting and its Influence on the Art of Turkey and India. Austin: University of Texas, 105</ref>. صفویان شیعه را به ایران برای تمایز جامعه ایرانی از عثمانی معرفی کردند که رقیب سنی مذهب ایران در مرزهای غربی بود.<ref name="Hodgson"/>
 
== فرهنگ پازسی در امپراتوری عثمانی‌ ==
== عثمانی‌ها ==
در قرن ۱۴ برتری عثمانی‌ها در آسیای صغیر افزایش یافت. عثمانی‌ها ادبیات پارسی را برای مدت پنج و نیم قرن پشتیبانی کردند و تعداد زیادی از نویسندگان و هنرمندان را مخصوصاً در قرن ۱۶ جذب کردند.<ref>[[احسان یارشاطر|Yarshater, Ehsan]]. 1988. The development of Iranian literatures. In Persian Literature, ed. Ehsan Yarshater, pp. 3—37. (Columbia Lectures on Iranian Studies, no. 3.) Albany: Bibliotheca Persica and State University of New York, 15</ref> یکی از نامدارترین شاعران پارسی دربار عثمانی [[فتح‌الله عارف چلبی]] بود. که همچنین وی یک نقاش و یک مورخ و همچنین آفریننده سلیمان نامه که زندگینامه [[سلیمان باشکوه]] بود نیز محسوب می‌شد.<ref>[[Tahsin Yazıcı]], "Čelebi", ''Encyclopaedia Iranica'', ([http://www.iranicaonline.org/newsite/articles/v5f2/v5f2a008.html ''LINK'']); accessed February 10, 2007</ref> در اواخر قرن ۱۷ آن‌ها زبان پارسی را به عنوان زبان دربار و اداری امپراطوری عثمانی رها کردند و [[ترکی استانبولی|ترکی]] را جایگزین آن نمودند. تصمیمی که مغول‌های پارسی‌زبان [[هندوستان]] را به حیرت واداشت.<ref>Titley, Norah M. 1983. Persian Miniature Painting and its Influence on the Art of Turkey and India. Austin: University of Texas, 159</ref> سلطان سلیمان حتی دیوان شعری به زبان پارسی دارد.<ref>Halman, Talat S. , Suleyman the Magnificetn Poet, ([http://newspot.byegm.gov.tr/arsiv/1999/JulyAug/N6.htm LINK])</ref>