تفاوت میان نسخه‌های «تابع توزیع تجمعی»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
 
و این همان تعریف میانه است که نیمی از داده ها مقداری کمتر از M دارند .<ref>https://www.math.vt.edu/people/qlfang/class_home/Lesson2021.pdf</ref>
 
 
==مثال==
۱۲۴

ویرایش