باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
این واقعیت که پرتوهای رادیوم می‌توانند بافتهای زنده اندامها را از بین ببرند، به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد کشف کوری‌ها مشخص گردید. پزشکان و پژوهشگران علوم پزشکی به زودی دریافتند که به این وسیله می‌توانند غده‌ها و بافتهای بدخیم را که در سرطان و همچنین بیماری‌های پوستی و غدد ترشحی بروز می‌کنند، از بین ببرند.
 
نام شوهر: سجاد خالدی
== جستارهای وابسته ==
* [[الن گلدیش]]
 
== پانویس ==
کاربر گمنام