تفاوت میان نسخه‌های «فهرست منطقه‌های مجارستان»

بدون خلاصه ویرایش
جز
|[[مجارستان شمالی]]||[[میشکولتس]]||۱۳٬۴۲۸||۱٬۱۵۳٬۷۱۴||۸۶
|-
|[[نورترن گریت پلین]]||[[دبرسندبرتسن|دِبرتسِن]]||۱۷٬۷۴۹||۱٬۴۷۴٬۳۸۳||۸۳
|-
|[[ساترن گریت پلین]]||[[سگد|سِگد]]||۱۸٬۳۳۹||۱٬۲۶۲٬۹۳۶||۶۹
|-
|[[مجارستان مرکزی]]||[[بوداپست]]||۶٬۹۱۹||۲٬۹۹۳٬۹۴۸||۴۳۳
|-
|[[ترانسدانوبیا مرکزی]]||[[سیکشفهروار|سِکِشفِهِروار]]||۱۱٬۲۳۷||۱٬۰۶۰٬۷۰۳||۹۴
|-
|[[ترانسدانوبیا غربی]]||[[گیوردیور (مجارستان)|دْیور]]||۱۱٬۲۰۹||۹۸۳٬۹۳۳||۸۸
|-
|[[ترانسدانوبیا جنوبی]]||[[پچ، مجارستان]]||۱۴٬۱۶۹||۹۰۰٬۸۶۸||۶۴
|}
* '''''[[مجارستان شمالی]]''''' شامل شهرستان‌های [[بورسود-اباوج-زیمپلن|بورشود-آبااوی-زمپلن]]، [[هِوِش]] و [[نوگراد]] است.
* '''''[[نورترن گریت پلین]]''''' شامل شهرستان‌های [[هاجدوهایدو-بیهار]]، [[جاسزیاس-ناگیکوننادیکون-زولنوکسولنوک]]، و [[زابولکس-زاتمار-بریج|سابولچ-ساتمار-برگ]] است.
* '''''[[ساترن گریت پلین]]''''' شامل شهرستان‌های [[باتس-کیسکون|باچ-کیشکون]]، [[شهرستان بکش|بکش]] و [[سونگرادشهرستان چونگراد|چونگراد]] است.
* '''''[[مجارستان مرکزی]]''''' شامل شهرستان [[پشت (شهرستان)|پشت]] و پایتخت [[بوداپست]] است.
* '''''[[ترانسدانوبیاترانسدانوبیای مرکزی]]''''' شامل شهرستان‌های [[کوماروم-ایسترگوماسترگوم]]، [[فیجرفیر (مجارستان)|فیر]] و [[وزپریمشهرستان وسپریم|وسپرم]] است.
* '''''[[ترانسدانوبیاترانسدانوبیای غربی]]''''' شامل شهرستان‌های [[شهرستان گیور-موسون-سوپرون|دیور-موشون-شوپرون]]، [[شهرستان واس|واش]]، [[زالا]] است.
* '''''[[ترانسدانوبیاترانسدانوبیای جنوبی]]''''' شامل شهرستان‌های [[شهرستان بارانیا]]، [[شوموگی]] و [[تولنا]] است.
 
== منابع ==