تفاوت میان نسخه‌های «فهرست منطقه‌های مجارستان»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
|[[مجارستان شمالی]]||[[میشکولتس]]||۱۳٬۴۲۸||۱٬۱۵۳٬۷۱۴||۸۶
|-
|[[نورترن گریت پلین|دشت بزرگِ شمالی]]||[[دبرتسن|دِبرتسِن]]||۱۷٬۷۴۹||۱٬۴۷۴٬۳۸۳||۸۳
|-
|[[ساترندشت گریتبزرگ پلینجنوبی (مجارستان)|دشت بزرگِ جنوبی]]||[[سگد|سِگد]]||۱۸٬۳۳۹||۱٬۲۶۲٬۹۳۶||۶۹
|-
|[[مجارستان مرکزی]]||[[بوداپست]]||۶٬۹۱۹||۲٬۹۹۳٬۹۴۸||۴۳۳
|-
|[[ترانسدانوبیا مرکزی|ترانسدانوبیای مرکزی]]||[[سیکشفهروار|سِکِشفِهِروار]]||۱۱٬۲۳۷||۱٬۰۶۰٬۷۰۳||۹۴
|-
|[[ترانسدانوبیا غربی|ترانسدانوبیای غربی]]||[[دیور (مجارستان)|دْیور]]||۱۱٬۲۰۹||۹۸۳٬۹۳۳||۸۸
|-
|[[ترانسدانوبیا جنوبی|ترانسدانوبیای جنوبی]]||[[پچ، مجارستان]]||۱۴٬۱۶۹||۹۰۰٬۸۶۸||۶۴
|}
* '''''[[مجارستان شمالی]]''''' شامل شهرستان‌های [[بورسود-اباوج-زیمپلن|بورشود-آبااوی-زمپلن]]، [[هِوِش]] و [[نوگراد]] است.
* '''''[[نورترندشت گریتبزرگ پلینشمالی (مجارستان)|دشت بزرگِ شمالی]]''''' شامل شهرستان‌های [[هایدو-بیهار]]، [[یاس-نادیکون-سولنوک]]، و [[سابولچ-ساتمار-برگ]] است.
* '''''[[ساترندشت گریتبزرگ پلینجنوبی (مجارستان)|دشت بزرگِ جنوبی]]''''' شامل شهرستان‌های [[باتس-کیسکون|باچ-کیشکون]]، [[شهرستان بکش|بِکِش]] و [[شهرستان چونگراد|چونگراد]] است.
* '''''[[مجارستان مرکزی]]''''' شامل شهرستان [[پشت (شهرستان)|پشت]] و [[بوداپست]]، پایتخت کشور است.
* '''''[[ترانسدانوبیای مرکزی]]''''' شامل شهرستان‌های [[کوماروم-استرگوم]]، [[فیر (مجارستان)|فیر]] و [[شهرستان وسپریم|وسپرم]] است.