تفاوت میان نسخه‌های «پروانه (مجموعه تلویزیونی)»

اصلاح جعبه اطلاعات بر اساس اطلاعات موجود در متن و منابع
جز (اصلاح پیوند درون ویکی برای جلوگیری از تغییر مسیر دوگانه)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
(اصلاح جعبه اطلاعات بر اساس اطلاعات موجود در متن و منابع)
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
| language = [[زبان فارسی|فارسی]]
| num_episodes = ۱۸
| producer = [[خلیلمنصور آرام فرسهراب‌پور]]
| location = [[تهران]]
| runtime = ۴۰ دقیقه