تفاوت میان نسخه‌های «تأثیرات زبان فارسی بر زبان اردو»

زبان
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(زبان)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار آی‌اواس
این زبان به نام '''اردو''' یعنی '''زبان ارتش''' نامیده شد، زیرا زبانی بود که در دربار در بین نطامیان رایج بود. [[زبان اردو]] آن‌قدر به [[فارسی]] نزدیک است که [[سرود ملی پاکستان]] و بسیاری از [[اشعار اردو]] به صورت کامل برای [[فارسی زبانان]] قابل فهم است.
 
با وجود نفوذ سنگین [[زبان فارسی]] در زبان اردو، [[زبان اردو]] به عنوان یک [[زبان ایرانی|زبان هندی]] زیر شاخه زبانهای هندو-ایرانی طبقه‌بندی شده. [[زبان اردو]] به زودی تمایز در حوزه‌های فرهنگی و ادبی به دلیل ماهیت ترکیبی از زبان به دست آورد. بسیاری از اشکال و مجزا فارسی از ادبیات، از جمله غزل، قصیده، Marsiaمرثیہ و Nazms،نظم، به ادبیات اردو caried،رسید، با تولید melding مجزا ایران و جنوب آسیا میراث. نویسنده معروف متقاطع، امیر خسرو، که couplets فارسی و اردو به این روز خواندن در آسیای جنوبی و مرکزی بود.
 
زبان فارسی و معماری دو نماد اصلی [[فرهنگ هندو ایرانی]] است در درجه بعد عرفان و مذهب اسلام آمیخته از تساهل و تسامح در دوره گورکانیان.
۱۹

ویرایش