تفاوت میان نسخه‌های «شاهنامه»

جز
ویرایش آرادرمان (بحث) به آخرین تغییری که Downloadplus انجام داده بود واگردانده شد
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
جز (ویرایش آرادرمان (بحث) به آخرین تغییری که Downloadplus انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
* [http://shahnamehnegarkhane.ir/ نگارخانه شاهنامه( جشنواره ملی عکس شاهنامه)]
* [http://shahnamehpajohan.ir/ تارنمای باشگاه شاهنامه پژوهان]
* [http://shahnamehpajohan.ir/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%9f-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84/ اگر شاهنامه نبود ایران چه می شد ؟ ]
* [http://shahnamehpajohan.ir/%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/ شاهنامه کتاب نیست کتابخانه است]
 
 
{{فردوسی}}