تفاوت میان نسخه‌های «جیران (همسر ناصرالدین‌شاه)»

اقاشسخ ساوجی ( هدایت رضوانی ) همسرش سیده رقیه هدایت رضوانی ساوحی
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
(اقاشسخ ساوجی ( هدایت رضوانی ) همسرش سیده رقیه هدایت رضوانی ساوحی)
[[رده:ناصرالدین‌شاه]]
[[رده:همسران ناصرالدین‌شاه قاجار]]
 
اقاشسخ ساوجی ( هدایت رضوانی ) همسرش سیده رقیه هدایت رضوانی ساوحی
اقاشیخ شاهر بوده مدرس یکی از زنان ناصر الدین قاجار بوده
تهیه کننده / مهندس محمد شرافت ساوجی 10 دی 1397
۱۰۶

ویرایش