تفاوت میان نسخه‌های «آپاما»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
'''آپامه'''
 
در رابطه با آپامه همه یهمهٔ محققان به این نتیجه رسیده اندرسیده‌اند که آرتاباز پسر فارناباز از همسر درباری وی,وی، آپامه بوده که در سال 388۳۸۸ با او ازدواج کردهکرده‌است. است .اما تنها مدرک قدیمی بجایمانده در اینباره این جمله یجملهٔ مبهم است که در داستان شخص اسکندر گفته شده استشده‌است :{از او اخلاف سلطنتی بود}
این گفته بیان کننده یکنندهٔ پسری نا مشروع از دختر آرتاباز به نام بارسین میباشدمی‌باشد امکان این امر وجود دارد که این داستان بعد از مرگ اسکندر عنوان شده باشدکه برخی از سردارانش مدعی تاج و تخت بودند. <ref>{{پک|ایلیا گرشویچ|سال|ک=مجموعه تاریخ کمبریج|ص=232}}</ref>
گفته میشودمی‌شود که فارناباز پسری داشت بنام پاراپیت که در سال 395۳۹۵ هنوز به سن بلوغ خود نرسیده بود که پس ازسال388ازسال۳۸۸ از کشورش رانده وبه اسپارت فرار کرد.
فارناباز که شخصی جاه طلب بود این احتمال وجود دارد این پسر را در دربار ودر سالسال‌های های اولیه یاولیهٔ ازدواج او با شاهدخت آپامه پرورش داده بود که او را دوست نمی داشتنمی‌داشت که هم چنین منابع موجود برای شناختن این موضوع کامل نیست.<ref>{{پک|ایلیا گرشویچ|سال|ک=مجموعه تاریخ کمبریج|ص=233}}</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی= گرشویچ|نام= ایلیا|کتاب= مجموعه تاریخ کمبریج| ناشر= |سال= |مکان= تهران|شابک=}}
۳۱٬۰۷۸

ویرایش