پراکندگی افقی درجه حرارت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
== پراکندگی افقی درجه حرارت ==
نقشه‌های پراکندگی درجه حرارت روی زمین تهیه و ترسیم شده‌است.<ref name="فائزه بابایی">بابایی، فائزه /کتاب تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمانی/ مرکز نشر جهش چاپ اول ۱۳۹۱(ص۴و۱۳و۸۶–۸۴)</ref>در این نقشه‌ها درجه حرارت دیده‌بانی شده نواحی مختلف به درجه حرارت سطح دریا تبدیل می‌گردد. بدین ترتیب که برای هر ۱۰۰۰ متر کاهش ارتفاع تقریباً [[۶]] [[درجه سانتی گراد]] یر درجه حرارت دیده‌بانی اضافه می‌کند. [[عرض جغرافیایی ّ]] از عوامل بسیار مهم این پراکندگی است؛ ولی به تنهایی نمنمی توانتواند عامل محدود کننده‌ای باشد، زیرا در این صورت باید نقشه‌های پراکندگی درجه حرارت جهانی که تبدیل به سطح دریا شده باشد
نشان دهنده تعدادی خطوط هم دمای موازی با مدار باشد، در صورتی که واقعیت جز این است. به طوری که در بحث مربوط به تابش و[[تشعشع]] گفته شد گرم شدن نواحی مختلف روی زمین به دلایل مختلف، متفاوت است.
 
۱۷

ویرایش