باز کردن منو اصلی

تغییرات

1 ویرایش 188.229.113.134 (بحث) خنثی‌سازی شد. (توینکل)
| مدیر عامل =محسن پورکیانی
| قائم مقام =
| رئیس هیئت مدیره =حسین عزیزیاعلایی
| سخنگو =علیرضا حسین عزیزیسادات میر
| افراد مهم =محسن پورکیانی (مدیرعامل)حسین عزیزیاعلایی (معاون)
| زمینه فعالیت =بیمه
| مالک =دولت جمهوری اسلامی ایران