تفاوت میان نسخه‌های «بحث:بچه‌داری سربار»

Farzaaaad2000 صفحهٔ بحث:بچه‌داری سربار را به بحث:جوجه‌گذاری انگلی منتقل کرد: این عنوان برای مدخل واضح تر است
(Farzaaaad2000 صفحهٔ بحث:بچه‌داری سربار را به بحث:جوجه‌گذاری انگلی منتقل کرد: این عنوان برای مدخل واضح تر است)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)