تفاوت میان نسخه‌های «کبک (پرنده)»

جز
حذف بقایای بازمانده از تصاویر حذف‌شده با ویرایشگر خودکار فارسی
جز
جز (حذف بقایای بازمانده از تصاویر حذف‌شده با ویرایشگر خودکار فارسی)
<gallery>
پرونده: Crested.wood.partridge.750pix.jpg | کبک جنگلی کاکلی
 
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده: KABK.ka.5.jpg | کبک چوکار -->
پرونده: Kabk.JPG |کبک چوکار
 
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده:Tokhm Kabk.jpg| تخم کبک -->
</gallery>
</center>