باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
==دین==
۹۹ درصد جمعیت شهرستان چابهار را مسلمانان تشکیل می‌دهند که اکثریت آنان اهل تشیع و تسنن هستند.
 
==وضعیت اقتصادی==