باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|رشدجمعیت=
|تراکم‌جمعیت=
|زبان= [[بلوچیفارسی]] (مکرانی و جدگالی و سیستانی)
|مذهب= سنیشیعه و تسنن
|مساحت= ۲۴۷۲۹ کیلومتر مربع
|ارتفاع=