باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
|''[[فرشته رو]]'' || ANGEL FACE || [[ونسا فیلو]] ||{{France}}
|-
|''[[خوشحالیسرخوشی (فیلم ۲۰۱۸) |خوشحالیسرخوشی]]'' || EUPHORIA || [[والریا گولینو]] ||{{Italy}}
|-
|''[[رفیق (فیلم۲۰۱۸ ) |رفیق]]'' || RAFIKI || [[وانوری کاهیو]] ||{{Kenya}}