عدد ماخ: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۵ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
! متر بر ثانیه m/s
|-
! style="background-color: #FFFFFF;" | زیرزیرصوت صوت(Subsonic)
| <۰٫۸
| <۵۳۰
| بیشتر هواگردهای ملخ‌دار ازجمله بالگردها و هواپیماهای تجاری در این دسته هستند. هواپیماهای این دسته، ظاهری معمولی دارند و بال‌هایشان به شکل متعارف است. لبه‌ی حمله بالهایشان گِرد می‌باشد و زاویه بالها تقریباً عمود با بدنه است. در هنگام پرواز این هواپیماها، جریان هوای برخورد کننده با تمام اجزای هواپیما ازجمله بال، دم، بدنه و دماغه، همگی سرعتی پایین‌تر از یک ماخ است. هواپیماهای [[سوخو-۲۵]] و [[مسرشمیت ب‌اف ۱۰۹]] در این دسته جای می‌گیرند.
|-
! style="background-color: #FFC0C0;" | شبه‌صوت (نزدیک به صوت و یا برابر با [[سرعت صوت]]) (Transonic)
| ۰٫۸ تا ۱٫۳
| ۵۳۰ تا ۷۹۴
| هواپیماهایی که دارای سرعت نزدیک به صوت هستند معمولاً بالهای آنها کمی متمایل به عقب است. اینکار باعث تأخیر در واگرایی درگ شده و این ویژگی از قانون مساحت اجسام پیروی می‌کند. جریان هوای عبوری از کنار بخشهای مختلف این هواپیماها معمولاً متفاوت است. مثلاً جریان هوای عبوری از پهلوی دماغه ۱.۳ ماخ و جریان هوای عبوری از کنار بالها ۱.۱ ماخ و جریان عبور از کنار دم هواپیما ۰.۹ ماخ باشد. هواپیمای [[اف-۱۰۲]] در این دسته جای می‌گیرد.
|-
! style="background-color: #FF8181;" | [[زبرصوت]] (Supersonic)
| ۱٫۳ تا ۵٫۰
| ۷۹۴ تا ۳۳۰۸
| سرعت زبرصوت به صرعتی گفته می‌شود که جریان هوای عبوری از کنار تمام اجزای هواپیما بیشتر از ۱ ماخ باشد. ولی درصورتی که لبه حمله بال هواپیما با سرعت یک ماخ با هوا برخورد کند،‌ مطمئناً در بخش لبه فرار سرعت آن کاسته خواهد شد. بنابراین هواپیما باید سرعتی بیشتر از یک ماخ داشته باشد تا در آخرین جزء که دم هواپیماست،‌ جریان هوا بیش از یک ماخ باقی بماند. به طور کلی پذیرفته شده که برخورد دماغه هواپیما با سرعت بیش از ۱.۳ ماخ، منجر به رسیدن به سرعت زبرصوت می‌گردد. هواپیماهایی که به سرعت زبرصوت میرسند دارای ارودینامیک ویژه‌ای هستند و مواد به کار رفته در بدنه‌ی آنها کیفیت بالاتری را دارد. کاناردهای دم و دماغه (باله) و لبه‌های تیز در بخشهای مختلف بدنه، در این هواپیماها مشاهده میشود. هواپیماهایی همانند [[کنکورد]]، [[لاکهید اس آر-۷۱]]، [[سوخو-۵۷]]، [[داسو میراژ اف۱]]، [[لاکهید مارتین اف-۲۲ رپتور]] و [[سوخو-۳۵]] در این دسته جای می‌گیرند.
|-
! style="background-color: #FFFFFF;" | [[فراصوتاَبَرصوت]] (Hypersonic)
| ۵٫۰ تا ۱۰٫۰
| ۳۳۰۸ تا ۶۶۱۵
| هواپیمای [[نورث امریکن ایکس-۱۵]] با سرعت ۶.۷۲ ماخ، یکی از سریعترین هواپیماهای سرنشین‌دار می‌باشد. به دلیل افزایش دمای بدنه در چنین سرعتی، نوعی آلیاژ نیکلی-تیتانیومی خنک‌شونده در این هواپیما بکار برده‌اند. اینگونه هواگردها همانند [[بوئینگ ایکس-۵۱]] با بالهای بسیار کوچک طراحی میشوند؛ موشک روسی [[آوانگارد (موشک)|آوانگارد]] نیز در این دسته جای می‌گیرد.
|-
! style="background-color: #FF0303; color: #FFFFFF;" | بیشبیش‌اَبَرصوت فراصوت(High-hypersonic)
| ۱۰٫۰ تا ۲۵٫۰
| ۶۶۱۵ تا ۱۶۵۳۷