عدد ماخ: تفاوت میان نسخه‌ها

| بیشتر هواگردهای ملخ‌دار ازجمله بالگردها و هواپیماهای تجاری در این دسته هستند. هواپیماهای این دسته، ظاهری معمولی دارند و بال‌هایشان به شکل متعارف است. لبه‌ی حمله بالهایشان گِرد می‌باشد و زاویه بالها تقریباً عمود با بدنه است. در هنگام پرواز این هواپیماها، جریان هوای برخورد کننده با تمام اجزای هواپیما ازجمله بال، دم، بدنه و دماغه، همگی سرعتی پایین‌تر از یک ماخ است. هواپیماهای [[سوخو-۲۵]] و [[مسرشمیت ب‌اف ۱۰۹]] در این دسته جای می‌گیرند.
|-
! style="background-color: #FFC0C0;" | شبه‌صوت (نزدیکبین و۰٫۸ یاتا برابر۱٫۳ سرعت صوتماخ) (Transonic)
| ۰٫۸ تا ۱٫۳
| ۵۳۰ تا ۷۹۴