تفاوت میان نسخه‌های «بیضی»

۱۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
<math>c</math>: برون‌مرکزی خطی <br />
<math>p</math>: نیم‌راست‌وتر کانونی.]]
وتری که از یکی از کانون‌ها می‌گذرد و بر قطر بزرگ بیضی عمود است «راست‌وتر کانونی» نامیده می‌شود. نصف این وتر، یعنی «نیم‌راست‌وتر کانونی»{{یادچپ|semi-latus rectum}} است که با حرف <math>p</math> نمایش داده می‌شود. می‌توان نشان داد که:
:‍{{وسط|<math>p=\frac {b^2}{a}</math>}}
همچنین می‌توان با استفاده از [[بیضی#معادلهٔ_قطبی|معادلهٔ قطبی بیضی]] نشان داد که:<ref dir=ltr>{{harvcolnb| University of Denver | 2002}}</ref>
:‍{{وسط|<math>p=a (1-e^2)</math>}}
 
=== خط مماس ===