تفاوت میان نسخه‌های «راه شاهی»

مسیر راه شاهی
(مسیر راه شاهی)
راه شاهی ۲۶۹۹ [[کیلومتر]] (۱۶۷۷ [[مایل]]) درازا داشت و حدوداً هر ۲۴ کیلومتر دارای یک توقفگاه بود که ۱۱۱ ایستگاه می‌شد.<ref>[http://www.elkriver.k12.mn.us/webpages/jhood/files/w5a04cad.pdf The Persian Empire] ''elkriver.k12.mn.us'' '''«Cyrus the Great Founds an Empire»''' 18 October 2014</ref>
 
راه شاهی نخستین شاهراه شناخته شدهٔ ایران و نخستین شاهراه بین‌المللی جهان است. در خوزستان این راه از بهبهان [[شوش]]، [[شوشتر]] و [[رامهرمز]] عبور می‌کرده‌است.
 
== فرمان احداث راه ==
کاربر ناشناس