تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:پیام‌فرستندگان انبوه»

 
 
== درخواست داشتن مجوز ارسال پیام انبوه ==
اگر شما خواهان امکان ارسال پیام‌های انبوه به‌طور مستقیم هستید می‌توانید این درخواست را در [[ویکی‌پدیا:درخواست برای دسترسی/مجوز ارسال پیام انبوه]] اعلام نمایید. افراد دارندهٔ دسترسی‌های مدیریتی[[وپ:مدیر|مدیران]] نیازی به اعلام درخواست خود در این صفحه‌راصفحه ندارند،ندارند چراکهچون دارندگانبه دسترسی‌هایصورت مدیریتی خود از پیشپیش‌فرض این دسترسی را در پکیج دسترسی مدیریتی دریافت می‌کننددارند.
 
به‌طور معمول،معمولاً، این دسترسی به افرادی که باید به‌طور متناوب به ارسالمتناوباً پیام‌های انبوه اقدامارسال می‌کنندکنند یا نشان دهند که به این امکان نیاز دارند، داده می‌شود و همچنین این مجوز از کاربران غیرفعال در فضای ویکی‌پدیا «گرفته» می‌شود. برای بررسی شرایط کاربران متقاضی، می‌بایست کاربر دست‌کم یک درخواست پیام انبوه به‌طور نمونه ارائه کند تا مشخص شود کهمیزان آیاتسلطش به «راهنمای استفاده پیام‌فرستندگاناز پیام‌فرستندهٔ انبوه» به‌طورمشخص کامل تسلط دارد یا خیرشود.
 
== جستارهای وابسته ==