تفاوت میان نسخه‌های «آنتی‌بیوتیک»

اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی
(اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
 
== اطلاعات اولیه ==
آنتی‌بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از دو راه طبیعی و ساختگی به دست می‌آیند. آنتی‌بیوتیکهایآنتی‌بیوتیک‌های طبیعی از میکروارگانیسم‌هایی مانند [[قارچ]]ها و [[باکتری]]ها گرفته می‌شوند. امروزه با پیشرفت شیمی پزشکی بیشتر آنتی‌بیوتیکهایآنتی‌بیوتیک‌های حاصل تغییرات مولکولی بر روی آنتی‌بیوتیکهایآنتی‌بیوتیک‌های طبیعی هستند.
آنتی‌بیوتیک‌ها به دو گروه عمدهٔ آنتی‌بیوتیک‌های [[باکتریوسید]]، که باعث کشتن سلول بیماری‌زا می‌شوند و [[باکتریواستاتیک]]، که باعث توقف رشد و ثابت ماندن تعداد سلول بیماری‌زا هستند طبقه‌بندی می‌شوند.
 
 
== تاریخچه ==
مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. ۶۰۰–۵۰۰ سال قبل از میلاد، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح آنتی بیوز (Antibiosis) اولین بار در سال ۱۸۸۹ به‌وسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترینقوی‌ترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسم‌ها نیز مورد استفاده قرار گرفت.
 
کشف اولین ماده آنتی‌بیوتیک به سال ۱۹۲۸ توسط [[الکساندر فلمینگ]] صورت گرفت، او به‌طور اتفاقی متوجه اثر ضدباکتریایی ماده مترشحه توسط قارچ [[پنی‌سیلیوم نوتاتوم]] شد. هاوارد فلوری Howard Florey این ماده را تخلیص کرد و با تجویز آن موفق به درمان عفونتهاعفونت‌ها به روش سیستمیک شد. پس از این یافته دانشمندان مواد طبیعی دیگری را هم به عنوان آنتی‌بیوتیک به دست آوردند شامل تتراسایکلین، استرپتومایسین و سفالوسپورین‌ها. پس از شناسایی ساختار این مواد توسط شیمیدانها، با ایجاد تغییرات در آن‌ها انواع صناعی آنتی‌بیوتیکهاآنتی‌بیوتیک‌ها تولید شدند. در نهایت انواع جدید کاملاً صناعی آنتی‌بیوتیکهاآنتی‌بیوتیک‌ها با اثر بخشی بیشتر و ثبات شیمیایی بیشتر نیز تولید شدند.<ref>Modern Pharmacology With
Clinical Applications, 6th ed. p510</ref>
 
 
=== جلوگیری از ساخت دیواره سلولی باکتری ===
شامل گروه بتالاکتامهابتالاکتام‌ها (پنی سیلین، سفالوسپورینهاسفالوسپورین‌ها و کارباپنمهاکارباپنم‌ها و…) و سایکلوسرین، ونکومایسین و باسیتراسین.
 
=== تغییر در عملکرد [[غشاء سلولی]] ===
 
=== مهار [[پروتئین سازی]] ===
این دسته با اتصال به اجزا ۳۰S و ۵۰S ریبوزوم باکتری باعث مهار برگشت‌پذیر ساخت پروتئین می‌شوند، که بیشتر باکتریواستاتیک هستند. شامل، کلرامفنیکل، داکسی‌سایکلین، تتراسایکلینها،تتراسایکلین‌ها، اریترومایسین، کلیندامایسین، استرپتومایسین و لینزولید.
گروه دیگر از این دسته با اتصال به جزء ۳۰S ریبوزوم باعث مهار دائمی پروتئین‌سازی شده و باکتریوسید هستند همچون آمینوگلیکوزیدها.
 
=== جلوگیری از ساخت [[اسید نوکلئیک]] ===
شامل ریفامایسنهاریفامایسن‌ها (ریفامپین و ریفابوتین) که باعث تغییر [[متابولیسم]] اسید نوکلئیک می‌شوند و کینولونهاکینولون‌ها که با مهار توپوایزومراز باعث مهار RNAسازی می‌شوند.
 
=== آنتی‌متابولیت‌ها ===
=== آنتی‌متابولیتها ===
شامل [[تری متوپریم]] و [[سولفونامیدها]] که سنتز فولات را مهار می‌کنند.
 
مکانیسم‌های اثر بعضی از آنتی‌بیوتیکهاآنتی‌بیوتیک‌ها ناشناخته است.
 
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|}
 
== منابع و اختصاصات برخی از آنتی‌بیوتیکهایآنتی‌بیوتیک‌های متداول ==
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|آنتی‌بیوتیک||تاریخ کشف||منبع||ماهیت شیمیایی||موارد مصرف اختصاصی
|-
|[[پنی‌سیلین]]||۱۹۲۹||پنی‌سیلیوم نوتاتوم||دی‌پپتید||علیه باکتریهایباکتری‌های گرم مثبت، گونوککها، مننگوکوکها و اسپیروکت
|-
|[[استرپتومایسین]]||۱۹۴۴||استرپتومیسس تری رئوس||گلوکوزید بازی||علیه سالمونلا و در درمان بیماری سل
|-
|[[نئومایسین]]||۱۹۴۹||استرپتومیسس فرادی||آمینو گلوکوزید||علیه باکتریهایباکتری‌های گرم مثبت و منفی و بکار رفتن آن به عنوان ضدعفونی‌کننده موضعی و عمومی
|-
|[[نیستاتین]]||۱۹۵۱||استرپتومیسس نورسئی||نامشخص||مؤثر علیه قارچ کاندیدا آلبیکنس و سایر قارچها
|-
|[[کانامایسین]]||۱۹۵۷||استرپتومیسس نیوئوس||آمینو گلیکوزید||مؤثر علیه استافیلوکوکوس طلایی و اغلب باکتریهایباکتری‌های گرم منفی بجز سودوموناس و درمان عفونت مجاری ادراری
|}
 
دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.{منبع}
 
== مقاومت علیه آنتی‌بیوتیکهاآنتی‌بیوتیک‌ها ==
{{اصلی|مقاومت به آنتی‌بیوتیک}}
'''مقاومت به آنتی‌بیوتیک''' یعنی [[میکروب]]‌های بیماری‌زا که برای مبارزه با آنان آنتی‌بیوتیک استفاده می‌شوند، با [[جهش ژنی]] نسبت به این داروها مقاومت پیدا کنند و نسل‌های جدیدی به وجود بیایند که نتوان با آن‌ها مبارزه کرد. از مهم‌ترین عوامل این پدیده، مصرف خودسرانه یا بیش از حد آنتی‌بیوتیک‌ها است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://salamatnews.com/viewNews.aspx?ID=25938&cat=1|عنوان= خوددرمانی موجب مقاومت میکروبی نسبت به آنتی‌بیوتیکها می‌شود| ناشر =سلامت نیوز |تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱۱ اسفند ۱۳۹۱}}</ref><ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://hamshahrionline.ir/details/107780 |عنوان= مصرف بیش از حد آنتی‌بیوتیک به مقاومت دارویی می‌انجامد | ناشر =همشهری آنلاین |تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱۱ اسفند ۱۳۹۱}}</ref>
این پدیده کل جامعه انسانی را به خطر می‌اندازد به‌طوری‌کهبطوری‌که خطر آن را به [[تروریسم]] تشبیه کرده‌اند.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.bbc.co.uk/persian/science/2013/03/130311_l42_vid_antibiotics.shtml |عنوان= خطر باکتری‌های مقاوم شده در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها| ناشر = بی‌بی‌سی فارسی|تاریخ = 11 مارس 2013 - 21 اسفند 1391 |تاریخ بازبینی= ۱۱ اسفند ۱۳۹۱}}</ref>
 
در هر یک میلیون تقسیم سلولی یک جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی‌بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی‌بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتر از سایر میکروارگانیسم‌های میزبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آن‌هاآنها افزایش می‌یابد و از این رو درمان با همان آنتی‌بیوتیک نتیجه مطلوبی بدست نمی‌دهد؛ و باید آنتی‌بیوتیک دیگری جایگزین آن شود.<ref>[http://www.pezeshk.us/?p=21428 سایت پزشکان بدون مرز: مقاومت آنتی‌بیوتیک]</ref><ref>[http://www.konjkav.com/technology/1194-علت-مقاومت-باکتری-ها-در-برابر-آنتی-بیوتیک.html Konjkav.com]</ref><ref>{{cite book|last=Dyer|first=Betsey Dexter|title=A Field Guide To Bacteria|year=2003|publisher=Cornell University Press|isbn=978-0-8014-8854-2|pages=Chapter 9, Pathogens|url=http://www.audible.com/pd/ref=sr_1_1?asin=B002VA8L4Y&qid=1305345229&sr=1-1}}</ref>
 
== چشم‌انداز ==
آنتی‌بیوتیکهاآنتی‌بیوتیک‌ها از شایعترین داروهای مورد استفاده نابجا هستند. نتیجه کاربرد وسیع آنتی‌بیوتیکها به وجود آمدن عوامل بیماریزایبیماری‌زای مقاوم بوده که خود نیاز به تولید همیشگی انواع جدیدتر آنتی‌بیوتیکهاآنتی‌بیوتیک‌ها را ایجاد کرده. متأسفانه سرعت توسعه داروهای جدیدتر کاهش قابل توجهی یافته‌است؛ لذا لازم است درآینده از تجویز غیرضروری این داروها توسط پزشکان پرهیز شود. این تجویزها که به‌طور گسترده و معمولاً توسط درخواست شدید بیماران و کمبود وقت پزشکان در اقدامات تشخیصی صورت می‌گیرد لازم است به سمت تجویز محتاطانه و دقیق آنتی‌بیوتیکهاآنتی‌بیوتیک‌ها پیش برود.<ref name=autogenerated1/> مطابق آمارهای وزارت بهداشت ایران، مصرف آنتی‌بیوتیک در کشور روند بالایی یافته به‌طوری‌که در بیش از نیمی از نسخه‌های پزشکی که تجویز می‌شود حداقل یک آنتی‌بیوتیک وجود دارد.<ref>[http://www.irna.ir/fa/News/81843539/ فاجعه آنتی‌بیوتیک در ایران/ تجویز در نیمی از نسخه‌های پزشکان] . [خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) http://www.irna.ir]</ref>
 
برخی متخصصان عوارض دیگری را نیز برای استفاده بیش از حد آنتی‌بیوتیک‌ها بر می‌شمرند. آن‌ها اعتقاد دارند که مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان یکی از دلایل معضل چاقی بشر است.<ref>[http://www.irna.ir/fa/News/81859903/ آنتی‌بیوتیک‌ها موجب چاقی می‌شود] . [ofv'chvd [خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) http://www.irna.ir]</ref>