تفاوت میان نسخه‌های «آنتی‌بیوتیک»

←‏اطلاعات اولیه: اصلاح فاصلهٔ مجازی
(←‏اطلاعات اولیه: اصلاح فاصلهٔ مجازی)
 
== اطلاعات اولیه ==
آنتی‌بیوتیکهاآنتی‌بیوتیک‌ها مواد شیمیایی هستند که از دو راه طبیعی و ساختگی به دست می‌آیند. آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی از میکروارگانیسم‌هایی مانند [[قارچ]] ها‌ها و [[باکتری]] ها‌ها گرفته می‌شوند. امروزه با پیشرفت شیمی پزشکی بیشتر آنتی‌بیوتیک‌های حاصل تغییرات مولکولی بر روی آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی هستند.
آنتی‌بیوتیک‌ها به دو گروه عمدهٔ آنتی‌بیوتیک‌های [[باکتریوسید]]، که باعث کشتن سلول بیماری‌زا می‌شوند و [[باکتریواستاتیک]]، که باعث توقف رشد و ثابت ماندن تعداد سلول بیماری‌زا هستند طبقه‌بندی می‌شوند.