تفاوت میان نسخه‌های «نوآم چامسکی»

* [[جنبه‌هایی از نظریه نحو]]
* [[زبان‌شناسی دکارتی]]: فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا - ترجمهٔ [[احمد طاهریان]]، [[انتشارات هرمس]] (۱۳۷۷)
* [[زبان و مسائل دانش]]، ترجمهٔ [[علی درزی]]، [[نشر آگه]] (۱۳۷۸)
* [[زبان و اندیشه]] - ترجمهٔ [[کوروش صفوی]] انتشارات هرمس (۱۳۷۹)
* [[دانش زبان: ماهیت، منشأ و کاربرد آن]] - ترجمهٔ [[علی درزی]] - نشر نی (۱۳۸۰)
* [[کنترل رسانه‌ها]]، [[عبدالرضا شاه محمدی]] - انتشارات فکرت (۱۳۸۱)
* [[معماری زبان و مسائل دانش]]، - ترجمهٔ [[علیمحمد درزیفرخی یکتا]]، [[نشر- آگه]]انتشارات روزبهان (۱۳۷۸۱۳۸۹)
 
== فیلم‌شناخت ==
۲۹۸

ویرایش