تفاوت میان نسخه‌های «نوآم چامسکی»

* نظم‌های کهنه و نوین جهانی - ترجمهٔ [[مهبد ایرانی طلب]] - انتشارات اطلاعات (۱۳۷۵)
* {{یادکرد |کتاب=بهره‌کشی از مردم: نئولیبرالیسم و نظم‌جهانی|ترجمه = [[حسن مرتضوی|مرتضوی، حسن]] |ناشر = [[نشر دیگر]] |شهر=[[تهران]]|سال=(۱۳۷۹)}}
* دیدگاه های متعارض در مورد نظام جهانی - ترجمهٔ ناصر بلیغ - انتشارات ادارهٔ کل تحقیق و توسعهٔ رادیو (صدا) - (۱۳۷۹)
* دولت‌های سرکش: حکومت زور در امور جهان - ترجمهٔ مهرداد وح‍دت‍ی دان‍ش‍م‍ن‍د - وزارت ف‍ره‍ن‍گ و ارش‍اد اس‍لام‍ی، س‍ازم‍ان چ‍اپ و ان‍ت‍ش‍ارات (۱۳۸۰)
* فهمِ قدرت: دغدغهٔ دائمی چامسکی - ترجمهٔ دکتر احمد عظیمی بلوریان - مؤسسه خدمات فرهنگی رسا (۱۳۸۲)
* جاه طلبی‌های امپراتوری - ترجمهٔ ضیا خسروشاهی- انتشارات درسا (۱۳۸۷)
* دولت‌های فرومانده - ترجمهٔ [[اکرم پدرام نیا]] - انتشارات افق (۱۳۸۷)
* چتر قدرت آمریکا: اعلامیه‌ی جهانی‌ حقوق بشر و تناقض با سیاست آمریکا - ترجمهٔ سعید ساری اصلانی - موسسهٔ فرهنگي و اطلاع رساني تبيان (۱۳۸۷)
* ایالات شکست خورده: سوء استفاده از قدرت و حمله به دموکراسی - ترجمهٔ یعقوب نعمتی وروجنی - انتشارات جام جم (۱۳۸۷)<ref>[http://mail.aftab.ir/articles/politics/world/c1c1235891247_america_p1.php ایالات شکست‌خورده]</ref>
* اشغال -(۱۳۹۰) (Occupy)<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Occupy_(book)</ref>
* قدرت بسیار خطرناک: خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا - ترجمهٔ رضا اسپیلی - نشر الکترونیک روزگار (۱۳۹۱)<ref>http://www.rouzgar.com/pdf/perilous-power.pdf</ref>
* نظام‌های سلطه، ترجمهترجمهٔ امیرحسین مدبرنیا، نشر دنیای نو،<ref>{{یادکرد وب|نام خانوادگی=PARHA-NP.V.1.0|نشانی=http://sharghdaily.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?Src=Main&News_Id=107016|عنوان=http://sharghdaily.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?Src=Main&News_Id=107016|بازبینی=2017-03-25}}</ref> ۱۳۹۵
* در باب آنارشیسم - ترجمهٔ رضا اسکندری - نشر نقد افکار (۱۳۹۵)<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=qjVq0Ha43Y0 (Noam Chomsky - On Anarchism) در وبگاه یوتیوب]</ref>
 
۲۹۸

ویرایش