تفاوت میان نسخه‌های «نویسه‌گردانی»

یادکرد فرهنگستان
(به نسخهٔ 20582015 ویرایش Hamid Hassani برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
(یادکرد فرهنگستان)
'''نویسه‌گردانی'''<ref>واژهٔ{{یادکرد فرهنگستان | مصوب=نویسه‌گردانی [[فرهنگستان| زبانبیگانه=transliteration و| ادببیگانه در فارسی]]،= [http://www.persianacademy.ir/fa/wordspdf.aspx| دفترحوزه=زبان‌شناسی | دفتر=ششم درآمد| بخش=فارسی | «Transliteration"سرواژه=نویسه‌گردانی}}</ref> یا '''حرف‌نویسی'''<ref>ژاله آموزگار، احمد تفضلی، ''زبان پهلوی ادبیات و دستور آن ۴۷</ref> {{انگلیسی|Transliteration}} در [[زبان‌شناسی]] به معنی نوشتن الفبای یک [[دبیره|دبیرهٔ]] خاص با الفبای دبیره‌ای دیگر (معمولاً [[الفبای لاتین|لاتین]]) به نحوی است که نوعی تناظر میان حروف اولی با آنِ دومی برقرار باشد. پس لزوماً صورت ملفوظ کلمه نوشته نمی‌شود. در حرف‌نویسی [[املای تاریخی]] یا [[املای شبه‌تاریخی|شبه‌تاریخی]] مراعات می‌شود.
 
برای نمونه کلمهٔ ''گردن'' (بدون اعراب) را می‌توان با الفبای لاتین به صورت grdn حرف‌نویسی کرد. نمونهٔ دیگر کلمهٔ ''خواهر'' است که مثلاً می‌توان آن را به صورت xvAhr حرف‌نویسی کرد. چنان‌که دیده می‌شود، املای کلمهٔ ''خواهر'' املایی تاریخی است و فارسی‌زبانان امروز (حداقل در لهجهٔ استاندارد) ''و'' را تلفظ نمی‌کنند، اما همچنان هنگام حرف‌نویسی ''v'' که با ''و'' فارسی متناظر است نوشته می‌شود. حرف‌نویسی با [[آوانویسی]] تفاوت دارد؛ در آوانویسی صورت ملفوظ کلمه‌ها نوشته می‌شود.