تفاوت میان نسخه‌های «آنتی‌ژن»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: آنتی‌ژنیک⟸پادگنی
(تمیزکاری + یادکرد فرهنگستان)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: آنتی‌ژنیک⟸پادگنی)
 
== ساختمان پادگن ==
اغلب آنتی‌ژن‌ها مولکولهای درشتی هستند. از لحاظ ترکیب شیمیایی آنتی‌ژن ممکن است [[پروتئین]]، [[پلی ساکارید]]، چربیها و حتی [[اسید نوکلئیک]] باشد. یکی دیگر از صفات اختصاصی آنتی‌ژن‌ها بیگانه بودن آنها نسبت به ترکیبات بدن صاحب آنتی‌ژن (میزبان) است. در غیر این صورت یک فرد می‌توانست از نظر ایمنی نسبت به مواد بدن خود واکنش نشان داده و در نتیجه آسیب‌های بافتی پدید آید. البته گاه در شرایطی این پیش آمد رخ می‌دهد و بیماریهایی به نام بیماریهای خود ایمنی ایجاد می‌شود (یعنی سیستم ایمنی بدن ما بافتهای خود بدن را بیگانه فرض می‌کند مانند [[لوپوس]]). گرچه موادی که وزن مولکولی کوچک دارند خود غالباً آنتی‌ژنیکپادگنی نیستند ولی می‌توانند به عنوان [[هاپتن]] عمل کنند.
 
== منشأ پادگن ==