باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
=== رتبه‌بندی ۲۰۱۸ سایماگو ===
براساس رتبه‌بندی ۲۰۱۸ [[رتبه‌بندی سایمگو|مؤسسه سایماگو]] که براساس اطلاعات سایت علمی اسکوپوس رتبه‌بندی صورت گرفته‌است، رتبهٔ علمی واحدعلومواحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامیتهران در ایران ۱۱ ودرجهان۵۴۸ است.:<ref name="scimagoir.com">http://scimagoir.com/rankings.php?country=IRN</ref>{{سخ}}
لازم است ذکر شود سایماگو نظامی است که دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی جهان را بر اساس عملکرد پژوهشی در قالب مقالاتی که در نشریات معتبر بین‌المللی چاپ می‌شود (مدارک منتشر شده در نشریات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس) ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.<ref>http://www.mehrnews.com/detail/News/2110455</ref>
{| class="wikitable"
کاربر گمنام