تفاوت میان نسخه‌های «شطرنج»

۲۴۲ بایت حذف‌شده ،  ۱ سال پیش
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
== قوانین ==
=== آغاز بازی ===
{{صفحه شطرنج|4=a b c d e f g h|rd|nd|5=bd|6=qd|7=kd|8=bd|9=nd|10=rd|11=pd|12=pd|13=pd|14=pd|15=pd|16=pd|17=pd|18=pd| 19=| 20=| 21=| 22=| 23=| 24=| 25=| 26=| 27=| 28=| 29=| 30=| 31=| 32=| 33=| 34=| 35=| 36=| 37=| 38=| 39=| 40=| 41=| 42=| 43=| 44=| 45=| 46=| 47=| 48=| 49=| 50=|51=pl|52=pl|53=pl|54=pl|55=pl|56=pl|57=pl|58=pl|59=rl|60=nl|61=bl|62=ql|63=kl|64=bl|65=nl|66=rl| 67=موقعیت مهره‌ها در آغاز بازی}}
{{صفحه شطرنج| tleft
|
|=a b c d e f g h|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl| موقعیت مهره‌ها در آغاز بازی
}}
نخستین گام برای آغاز بازی شطرنج، چیدن درست مهره‌ها در [[صفحه شطرنج|صفحهٔ شطرنج]] است. [[صفحهٔ شطرنج]] ۸×۸ است و هر خانه دارای یک عدد و یک حرف است. اعداد از پایین به بالا از ۱ تا ۸ هستند و حروف طبق [[الفبای انگلیسی]] از چپ به راست از a تا h هستند.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=Edward Scimia|نشانی=http://chess.about.com/od/rulesofchess/ss/Boardsetup.htm|عنوان=How to Set Up a Chess Board|ناشر=[[ابوت.کام|About.com]]|تاریخ بازبینی=7 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FD198xd5 | تاریخ بایگانی = 18 March 2013}}</ref> همیشه رخ‌ها در آغاز بازی در گوشهٔ زمین قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=Edward Scimia|نشانی=http://chess.about.com/od/rulesofchess/ss/Boardsetup_2.htm|عنوان=Placing the Rooks|ناشر=[[ابوت.کام|About.com]]|تاریخ بازبینی=7 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FD19PoHB | تاریخ بایگانی = 18 March 2013}}</ref> محل قرارگیری اسب‌ها کنار رخ‌ها است.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=Edward Scimia|نشانی=http://chess.about.com/od/rulesofchess/ss/Boardsetup_3.htm|عنوان=Placing the Knights|ناشر=[[ابوت.کام|About.com]]|تاریخ بازبینی=7 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FD19ftq3 | تاریخ بایگانی = 18 March 2013}}</ref> فیل‌ها نیز کنار اسب‌ها قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=Edward Scimia|نشانی=http://chess.about.com/od/rulesofchess/ss/Boardsetup_4.htm|عنوان=Placing the Bishops|ناشر=[[ابوت.کام|About.com]]|تاریخ بازبینی=7 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FD19tcW4 | تاریخ بایگانی = 18 March 2013}}</ref> پس از قرارگیری این مهره‌ها کنار یک‌دیگر، تنها دو خانه در ردیف پایانی باقی می‌مانند. وزیر در یکی از این دو خانه و در خانهٔ هم‌رنگ خود قرار می‌گیرد. وزیر سفید بر خانهٔ سفید و وزیر سیاه بر خانهٔ سیاه قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=Edward Scimia|نشانی=http://chess.about.com/od/rulesofchess/ss/Boardsetup_5.htm|عنوان=Placing the Queens|ناشر=[[ابوت.کام|About.com]]|تاریخ بازبینی=7 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FD1A7XgE | تاریخ بایگانی = 18 March 2013}}</ref> شاه‌ها نیز که بلندترین مهره‌های شطرنج هستند و دارای صلیبی بر روی سر خود هستند، در کنار وزیر قرار می‌گیرند. شاه باید در خانهٔ غیر هم‌رنگ خود قرار گیرد. شاه سفید بر روی خانهٔ سیاه و شاه سیاه بر روی خانهٔ سفید قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=Edward Scimia|نشانی=http://chess.about.com/od/rulesofchess/ss/Boardsetup_6.htm|عنوان=Placing the Kings|ناشر=[[ابوت.کام|About.com]]|تاریخ بازبینی=7 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FD1AM65x | تاریخ بایگانی = 18 March 2013}}</ref> سربازان نیز که کوتاه‌ترین و متعددترین مهره‌ها در شطرنج هستند، جلوی مهره‌های دیگر قرار می‌گیرند. هر بازیکن باید ۸ سرباز داشته‌باشد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده=Edward Scimia|نشانی=http://chess.about.com/od/rulesofchess/ss/Boardsetup_7.htm|عنوان=Placing the Pawns|ناشر=[[ابوت.کام|About.com]]|تاریخ بازبینی=7 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FD1AZsQ2 | تاریخ بایگانی = 18 March 2013}}</ref>
 
{{Chess diagram small|tleft
|
|=<!-- Program to generate diagrams: WikiChessDiagram 2.03 by Bubba73 -->| | | | | | | |bl| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |bd| | | | | | | |kd| | | | | | | | | | | | | | |kl| | |هر بازیکن یک شاه و یک فیل در صفحه دارد؛ بنابراین، بازی مساوی است و امکان کیش مات کردن وجود ندارد
|= <!-- Program to generate diagrams: WikiChessDiagram 2.03 by Bubba73 -->
| | | | | | | |bl| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |bd| | | | | | | |kd| | | | | | | | | | | | | | |kl| | |هر بازیکن یک شاه و یک فیل در صفحه دارد؛ بنابراین، بازی مساوی است و امکان کیش مات کردن وجود ندارد
}}
بازی‌های شطرنج معمولاً با پیروزی یکی از بازیکنان به پایان می‌رسد. بازیکن به‌منظور پیروزی باید شاه حریف را کیش کند و همهٔ خانه‌هایی را که شاه می‌تواند به آن حرکت کند، تحت پوشش قرار دهد. بازیکن می‌تواند در هر جای بازی که خواست، بازی را واگذار کند و این رخداد زمانی روی می‌دهد که بازیکن باخت خود را قطعی بداند.<ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.learnchessrules.com/end.htm|عنوان=Chess Rules: to End the Game|ناشر=Learnchessrules.com|تاریخ بازبینی=31 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FZcEZOcE | تاریخ بایگانی = 02 April 2013}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نشانی=http://www.chessinvasion.com/ending-a-game-of-chess.html|عنوان=Ending a Game of Chess – How a Chess Game Ends|ناشر=Chessinvasion.com|تاریخ بازبینی=8 March 2013|کد زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6FD1C8h0w | تاریخ بایگانی = 18 March 2013}}</ref>
|tright
| حرکات یک [[سرباز (شطرنج)|سرباز]]
|=a b c d e f g h|__|__|__|xx|xo|xx|__|__|__|__|__|__|pd|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|xx|xo|xx|__|__|__|__|__|__|pd|__|__|__|xo|__|__|__|__|__|__|xx|xo|xx|__|__|__|__|__|__|pd|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__}}
|=
۸ |__|__|__|xx|xo|xx|__|__|=
۷ |__|__|__|__|pd|__|__|__|=
۶ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
۵ |xx|xo|xx|__|__|__|__|__|=
۴ |__|pd|__|__|__|xo|__|__|=
۳ |__|__|__|__|xx|xo|xx|__|=
۲ |__|__|__|__|__|pd|__|__|=
۱ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
a b c d e f g h
 
}}
{{Chess diagram small
| tright
| حرکات یک [[اسب (شطرنج)|اسب]]
|=a b c d e f g h|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|xo|__|xo|__|__|__|__|xo|__|__|__|xo|__|__|__|__|__|nd|__|__|__|__|__|xo|__|__|__|xo|__|__|__|__|xo|__|xo|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__}}
|=
۸ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
۷ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
۶ |__|__|xo|__|xo|__|__|__|=
۵ |__|xo|__|__|__|xo|__|__|=
۴ |__|__|__|nd|__|__|__|__|=
۳ |__|xo|__|__|__|xo|__|__|=
۲ |__|__|xo|__|xo|__|__|__|=
۱ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
a b c d e f g h
 
}}
{{Chess diagram small
| tright
| حرکات یک [[فیل (شطرنج)|فیل]]
|=a b c d e f g h|xo|__|__|__|__|__|xo|__|__|xo|__|__|__|xo|__|__|__|__|xo|__|xo|__|__|__|__|__|__|bl|__|__|__|__|__|__|xo|__|xo|__|__|__|__|xo|__|__|__|xo|__|__|xo|__|__|__|__|__|xo|__|__|__|__|__|__|__|__|xo}}
|=
۸ |xo|__|__|__|__|__|xo|__|=
۷ |__|xo|__|__|__|xo|__|__|=
۶ |__|__|xo|__|xo|__|__|__|=
۵ |__|__|__|bl|__|__|__|__|=
۴ |__|__|xo|__|xo|__|__|__|=
۳ |__|xo|__|__|__|xo|__|__|=
۲ |xo|__|__|__|__|__|xo|__|=
۱ |__|__|__|__|__|__|__|xo|=
a b c d e f g h
 
}}
{{Chess diagram small
| tright
| حرکات [[رخ (شطرنج)|رخ]]
|=a b c d e f g h|__|__|__|xo|__|__|__|__|__|__|__|xo|__|__|__|__|__|__|__|xo|__|__|__|__|xo|xo|xo|rd|xo|xo|xo|xo|__|__|__|xo|__|__|__|__|__|__|__|xo|__|__|__|__|__|__|__|xo|__|__|__|__|__|__|__|xo|__|__|__|__}}
|=
۸ |__|__|__|xo|__|__|__|__|=
۷ |__|__|__|xo|__|__|__|__|=
۶ |__|__|__|xo|__|__|__|__|=
۵ |xo|xo|xo|rd|xo|xo|xo|xo|=
۴ |__|__|__|xo|__|__|__|__|=
۳ |__|__|__|xo|__|__|__|__|=
۲ |__|__|__|xo|__|__|__|__|=
۱ |__|__|__|xo|__|__|__|__|=
a b c d e f g h
 
}}
{{Chess diagram small
| tright
| حرکات یک [[وزیر (شطرنج)|وزیر]]
|=a b c d e f g h|__|__|__|xo|__|__|__|xo|xo|__|__|xo|__|__|xo|__|__|xo|__|xo|__|xo|__|__|__|__|xo|xo|xo|__|__|__|xo|xo|xo|qd|xo|xo|xo|xo|__|__|xo|xo|xo|__|__|__|__|xo|__|xo|__|xo|__|__|xo|__|__|xo|__|__|xo|__}}
|=
۸ |__|__|__|xo|__|__|__|xo|=
۷ |xo|__|__|xo|__|__|xo|__|=
۶ |__|xo|__|xo|__|xo|__|__|=
۵ |__|__|xo|xo|xo|__|__|__|=
۴ |xo|xo|xo|qd|xo|xo|xo|xo|=
۳ |__|__|xo|xo|xo|__|__|__|=
۲ |__|xo|__|xo|__|xo|__|__|=
۱ |xo|__|__|xo|__|__|xo|__|=
a b c d e f g h
 
}}
 
{{Chess diagram small
| tright
| حرکات یک [[شاه (شطرنج)|شاه]]
|=a b c d e f g h|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|xo|xo|xo|__|__|__|__|__|xo|kl|xo|__|__|__|__|__|xo|xo|xo|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__}}
|=
۸ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
۷ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
۶ |__|__|__|__|xo|xo|xo|__|=
۵ |__|__|__|__|xo|kl|xo|__|=
۴ |__|__|__|__|xo|xo|xo|__|=
۳ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
۲ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
۱ |__|__|__|__|__|__|__|__|=
a b c d e f g h
 
}}
 
{{-}}
{{Chess diagram small|tleft
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |kd| | | |rd| | | | | |nl| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |kl|=|چنگال اسب. اسب شاه را کیش کرده و شاه وادار است حرکت کند و اسب می‌تواند رخ را بزند
|چنگال اسب. اسب شاه را کیش کرده و شاه وادار است حرکت کند و اسب می‌تواند رخ را بزند
}}
{{Chess diagram small|tleft
|
| | |rd| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |kd| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ql| | | | | | | | | |kl| | | |=|سیخ وزیر. وزیر به شاه کیش می‌دهد و شاه وادار است حرکت کند و وزیر می‌تواند رخ را بزند
|سیخ وزیر. وزیر به شاه کیش می‌دهد و شاه وادار است حرکت کند و وزیر می‌تواند رخ را بزند
}}
 
کاربر ناشناس